• INR
Close

Audio Books

  • Picture of જ્ઞાની પુરુષ ‘દાદા ભગવાન’ (ભાગ-૧)

જ્ઞાની પુરુષ ‘દાદા ભગવાન’ (ભાગ-૧)

પ્રત્યેક કાળચક્રમાં ઘણા જ્ઞાનીઓ તથા મહાન પુરુષો જન્મ લે છે.પરંતુ તેઓની આંતરિક જ્ઞાનદશાનું રહસ્ય હજુ અક્બંધ રહી જાય છે.

Rs 120.00

Description

પ્રત્યેક કાળચક્રમાં ઘણા જ્ઞાનીઓ તથા મહાન પુરુષો જન્મ લે છે.પરંતુ તેઓની આંતરિક જ્ઞાનદશાનું રહસ્ય હજુ અક્બંધ રહી જાય છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથ “જ્ઞાની પુરુષ” માં પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાનના જ્ઞાનદશા પૂર્વેના વિવિધ પ્રસંગો તથા તેમના વિચક્ષણ જીવનશૈલી સમા અદ્ભુત દ્રશ્યોનું તાદ્રશ્ય અહીં વિગતવાર જાણવા મળે છે. એક સામાન્ય માનવી હોવા છતા એમની મહીં સમાયેલી અસામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ રૂપી ખજાનો છતો થાય છે. તેમના જીવનના માત્ર એક પ્રસંગમાંથી અદ્ભૂત અધ્યાત્મિક ફોડનું વિશ્વ દર્શન પ્રસ્તુત ગ્રંથ દ્વારા કરાવ્યું છે. જીવન વ્યવહારમાં સચોટ નિર્ણયશક્તિની સૂઝ તથા વ્યવહારીક સમજણની અટકણોના ફોડરૂપી અનોખી સૂઝનો ભંડાર “જ્ઞાની પુરુષ” ગ્રંથ દ્વારા જગતને પ્રાપ્ત થશે.આ પવિત્ર ગ્રંથનું અધ્યયન કરી જ્ઞાની પુરુષના જીવન-દર્શનની અદ્ભૂત સફર કરવાની અમૂલ્ય તક ઝીલી લઈએ...

Read More
success