• USD
Close

DVDs

  • Picture of બાળકો - યુવાનો માટેની સંસ્કાર સિંચન શિબીર ભાગ ૧-૫ પૂજ્ય દીપકભાઈ

બાળકો - યુવાનો માટેની સંસ્કાર સિંચન શિબીર ભાગ ૧-૫ પૂજ્ય દીપકભાઈ

ભવિષ્યની યુવાપેઢીમાં જ્ઞાન સાથે ગમ્મત કરીને સંસ્કાર સિંચન કરતા જ્ઞાનીઓના વ્યક્તિત્વની એક અલગ ઓળખ મેળવો! 

$0.68
Old Price: $3.42

Description

બાળકો અને યુવાનોમાં જીવન જીવવાની સાચી સમજણનું આરોપણ કાચી વયે કરી તેમના ભવિષ્યને ઉજાળતા પૂજ્ય નીરુમા અને પૂજ્ય દીપકભાઈ સાથેના સંસ્કાર સિંચન સત્સંગ મેળવો! અ સત્સંગોમાં બાળસહજ ભાષા.

Read More