• USD
Close

DVDs

  • Picture of ભાવના સુધારે ભવોભવ ભાગ -૧-૨ પૂજ્ય દીપકભાઈ

ભાવના સુધારે ભવોભવ ભાગ -૧-૨ પૂજ્ય દીપકભાઈ

નવ કલમોમાં ભાવના રૂપે રોપેલા બીજ કઈ રીતે ભાવોભાવને સુધારે છે, એ સમજો  "ભાવના સુધારે ભવોભવ" પુસ્તકના પારાયણ દ્વારા!

$0.68
Old Price: $1.37

Description

પૂજ્ય દીપકભાઈ "ભાવના સુધારે ભવોભવ" પુસ્તકના પારાયણ દ્વારા, દાદાશ્રીએ આપેલી નવ કલમોનો ભાવાર્થ સમજાવે છે. ભાવના રૂપે રોપેલા બીજ આવનારા ભવોભવ સુધીની સેફસાઈડ કરી શકનાર છે એવું આ પારાયણ દ્વારા સમજાય છે.

Product Tags: Bhavna Sudhare Bhavobhav
Read More