Due to Covid19, couriers are not delivering to Delhi and Chennai. If you live in these locations, please DO NOT place any orders. Only after courier services resume will we be able to ship to these locations.
X

DVDs

  • Picture of જેણે આત્મ જાણ્યો તેને સર્વ જાણ્યું ભાગ - ૧ પૂજ્ય નીરુમા

જેણે આત્મ જાણ્યો તેને સર્વ જાણ્યું ભાગ - ૧ પૂજ્ય નીરુમા

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર જેનું સ્વરૂપ છે ને પરમાનંદ જેનો સ્વભાવ છે તેવા આત્માને જાણવો એ જ તમામ શાસ્ત્રોનો સાર છે, સમજો પૂજ્ય નીરુમા પાસેથી આ વિડીયો સત્સંગ દ્વારા!

$0.33
Old Price: $0.66

Description

આ વિડીયો સત્સંગમાં પૂજ્ય નીરુમા દ્વારા "જેણે આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું" એ શ્રીમદ રાજચંદ્રના કથનની વિસ્તૃત સમજણ મળે છે. જગતમાં જાણવા જેવી કોઈ ચીજ હોય તો તે આત્મા જ છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચરિત્ર અને પરમાનંદ સ્વરૂપી આત્મા માત્ર જોનાર-જાણનાર છે. પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રી કથિત, એ "જાણનારાને જાણવો" એમાંજ સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર સમાયેલો છે એ વાતને પૂજ્ય નીરુમા સરળ ભાષામાં સમજાવે છે. 

Read More