• INR
Close

Products tagged with 'Worries '

One can stop worrying if one understands the true knowledge of who is the doer….read on and be free of worry....

Rs 10.00

चिंता काय आहे? विचार करणे ही समस्या नाही आहे. आपल्या विचारात तन्मयाकार होताच चिंता सुरु.‘कर्ता’ कोण आहे हे समजल्यावरच चिंता जाईल.

Rs 10.00
success