• USD
Close

Products tagged with 'Worries '

One can stop worrying if one understands the true knowledge of who is the doer….read on and be free of worry....

$0.14

चिंता काय आहे? विचार करणे ही समस्या नाही आहे. आपल्या विचारात तन्मयाकार होताच चिंता सुरु.‘कर्ता’ कोण आहे हे समजल्यावरच चिंता जाईल.

$0.14